Fungsi & Faedah

Fungsi

Mempergiat dan mempelbagaikan usaha  pembasmian kemiskinan bandar di Petaling Jaya bagi memperbaiki kualiti hidup dan meningkatkan pendapatan isi rumah peserta berdaftar yang kurang berkemampuan.

 

 

Faedah

  • Memperbaiki taraf pendidikan.
  • Menyediakan peluang menjana pendapatan.
  • Menyediakan peluang pekerjaan.
  • Menggalakan rakyat berpendapatan rendah untuk berdikari.
  • Memperbaiki taraf ekonomi keluarga dan komuniti bandar.
  • Membendung permasalahan sosial akibat kemiskinan.